Cenník

Cenník sťahovacích prác

  • 10 eur/ hodina sťahovania jedného pracovníka (Príklad: Ak vaše sťahovanie bude trvať 5 hodín a sťahovať budú štyria sťahováci, cena bude – 4 * 5 * 10 = 200 eur)
  • 12 eur/ hodina využívania sťahovacieho vozidla do 3,5t
  • Minimálna sadzba hodín je 3h/osoba
  • Počet sťahovákov sa odvíja od náročnosti zákazky alebo podľa požiadaviek a dohody s klientom

Ak máte záujem o naše sťahovacie služby, bezplatne prídeme obhliadnuť váš priestor a vytvoríme konkrétnu cenovú ponuku.

Cenník prepravy

  • Skriňové vozidlo do 3,5 tony – 0,40 eur/km
  • Plachtové vozidlo do 3,5 tony – 0,50 eur/km
  • osobné vozidlo – 0,20eur/km